Öncəki səfirlər
Isfandiyar Vahabzada – 1995-1999
 
     

  Eynulla Madatli – 2002-2010